Klachten

De medewerkers van de Swinhove Groep doen hun uiterste best om hun bewoners en cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn in de zorg, behandeling, begeleiding en dienstverlening. Het kan echter gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Hieronder vindt u informatie over hoe u uw klacht kunt bespreken binnen de Swinhove Groep.

  1. Klacht bespreken waar die is ontstaan;
  2. Melden van een klacht d.m.v. de registratiekaart;
    U kunt deze kaart vinden in de centrale hal van de locaties Swinhove, De Lindonk en De Lichtkring. Bij locatie De IJsvogel kunt u de registratiekaart opvragen bij de medewerkers van de brasserie.
  3. Melden van een klacht bij de klachtenfunctionaris;
    U kunt uw klacht mailen naar adhaan@swinhovegroep.nl of per post opsturen naar Swinhove Groep, t.a.v. de Klachtencoördinator, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht.
  4. Melden bij Adviespunt Zorgbelang.
    Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder ‘Vragen en klachten over de gezondheidszorg? Doe er iets mee!’ of naar hun website www.adviespuntzorgbelang.nl.

Wanneer u vindt dat uw klacht intern niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u na de interne behandeling via de klachtenfunctionaris worden doorverwezen naar de Externe Klachtenadvies Commissie of naar de landelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

De Externe Klachtenadviescommissie is aangesteld door verschillende zorgaanbieders binnen de regio en is een onafhankelijk orgaan. Ook de Geschillencommissie is een onafhankelijk orgaan. Deze is opgericht door brancheorganisatie Actiz, i.s.m. Bo Geboortezorg, de Consumentenbond, Stichting LOC Medezeggenschap in Zorg. De Externe Klachtenadvies Commissie en de Geschillencommissie kunnen bij de behandeling van de klacht nadere informatie inwinnen en behandelen de klacht tijdens een zitting.

Voor meer informatie over de behandeling van uw klacht door de Externe Klachtenadvies Commissie en of door de Geschillencommissie, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via adhaan@swinhovegroep.nl of per post opsturen naar Swinhove Groep, t.a.v. de klachtencoördinator, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht.

Voor het melden van een klacht in het kader van de wet BOPZ (betreffende cliënten die verblijven op en psychogeriatrische afdeling) verwijzen wij u naast deze klachtenprocedure ook naar de folder ‘De wet BOPZ voor cliënt en familie’.